عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

... که یکی بود و هیچوقت نبود !

وقتی جنگل آتش گرفت ،

شعله ها بی پروا هیاهو کردند

و درختان با خود زمزمه می کردند

و به سرخی آتش نگاه

 که کی آتش به سرشاخه ها می رسد

و سرشان را خم می کند

...و ستاره های آسمان به این شعله ها بی پروا چشمک می زدند !!!

[ شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩ ] [ ٧:۳٤ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]