عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

خواب پر از تو

یکی از پَرهای بالشم با ناخنی بیرون زده صورتم را می خراشید .

انگار می خواست بر این خواب پُر از تو خطی بکشد

- البته بخاطر من بود -

اما برای ادامه دیدارها بالشم را برگرداندم .

امیدوارم هنوز آنجا باشی !

(سیروس جمالی)

[ سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ ] [ ۳:٤٠ ‎ب.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]