عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

عاشقانه ها

نه ! نگذار امشب به فردایی برسد که تو در آن نیستی !

یاد ! زخم شیرینی است یادگار بوسه هایت روی لبهایم !

گیس ! چه بویی گرفته دستهام در شلوغی گیسوانت !

مهیب ! شهادت می دهند به دلتنگی مهیب شبانه این اشکها !

ارزان ! قواعد بازار را می دانی ؟ ارزان نفروشی ما را !

تو ! به مهربانی رد بوسه ات روی گونه هایم نگاهم می کنی !

شهر ! شهر خالی است انگاری ، نبودنت را می بینی که چه می کند ؟

اسب ! نفس نفس به تو عاشقم ، چون اسبی چموش در باران ...!

قرار ! تیک می زنم کنار نامت در لیست قرارهای هر دقیقه ام !

داغ ! چشم سرمای این روزها را کور کرده مهربانی چشمانت !

[ سه‌شنبه ٢٥ آبان ۱۳۸٩ ] [ ٩:٥٠ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]