عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

چه تلخ نیستی !

خسته ام

نبودنت را گریسته‌ام ... تلخ ، تلخ

خسته ام از ماتم نگاه خودم

خسته ام

خسته از چرا چرا‌های نبودن تو

خسته از خلأ سنگین جوابهای تو

شرمگین خانه خالی‌ از حجم تو

دلتنگ داغی‌ بوسه‌های خودم

دلتنگ سرخی گونه‌های تو

خسته از عطر گلهای کاغذی روی دیوار

خسته از تصور مهتاب با دیدن سوسوی چراغ

خسته از داشتن اینهمه آرزوهای محال

خسته از تلخی‌ گریه‌های خودم

خسته از کسی‌ که چنین تلخ می گرید

خسته ام

(نیکی فیروزکوهی)‌

[ دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩ ] [ ٦:٥٤ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]