عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

عکس تو

چه ساده لوح اند آنان که می پندارند عکس تو را به دیوارهای خانه ام آویخته ام

و نمی دانند که من ، دیوارهای خانه ام را به عکس تو آویخته ام !

[ شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ ] [ ۸:٥٢ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]