عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

بعضی ها ...

بعضی از ...

بعضی از آدمها به تو فکر می کنند !

بعضی از آنها به تو توجه می کنند !

بعضی ها عاشقت می شوند !

بعضی ها آرزو دارند هدیه شان را بپذیری !

بعضی ها فکر می کنند که تو برای آنها یک هدیه ای !

بعضی ها دلتنگت می شوند !

بعضی ها برای موفقیتهایت جشن می گیرند !

بعضی ها قدرتت را تحسین می کنند !

بعضی ها می خواهند فقط با تو باشند !

بعضی ها حمایت تو را می خواهند !

بعضی ها می خواهند فقط با تو حرف بزنند !

بعضی ها تنها می خواهند دستت را بفشارند !

بعضی ها می خواهند که تو همیشه شاد باشی !

بعضی ها می خواهند همیشه سلامت باشی !

بعضی ها برایت آرزوی سعادت دارند

و بعضی شانه هایت را برای گریه هاشان

و همه احتیاج دارند تا اینها را به تو بفهمانند !

اما : هرگز ، از آرزوی کسی مگریز !!

شاید این تنها چیزی باشد

که آنها در زندگی دارند !!!

[ چهارشنبه ۱٤ مهر ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:۱٩ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]