عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

آغوش بگشای ...

آغوشت را باز کن ، بگذار پرنده ها به سرزمینشان برگردند و باد در مسیر تازه ای بپیچد .

دریا جزر و مد را فراموش می کند ، به سمت تو شناور می شود و ستاره ها با حرکت سرانگشتان تو در آسمان پخش می شوند .

آغوشت را باز کن ، شاید این پرنده مهاجر بر بلندای شانه ات به آشیانه ای تازه بیاندیشد .

(صدیقه مراد زاده)

http://shabihebad.blogfa.com/

[ شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩ ] [ ۱:٤٧ ‎ب.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]