عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

آرزوهای ما ...
آرزوهایمان که سوخت ، دانستیم باران چقدر بی بهانه می بارد و تقویمهای تازه همیشه ، روزهای کهنه را تکرار می کنند ...
آرزوها چه نارسیده چیده می شوند و واژه ها چه بی جوانه و بی ریشه می خشکند !

روزگاری است که دلم چشم به راه کسی است ...

[ چهارشنبه ٥ آبان ۱۳۸٩ ] [ ٤:٠٧ ‎ب.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]