عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

من ... تو

می نویسم من

و سکوت می کنم .

می نویسم تو

و دلم از دلتنگی فریاد می کشد ...

من را که معنا می کنم ، می شود تو .

تو را که معنا می کنم ، گم می شوم ، گیج می شوم

و تازه می فهمم من تو شدم و به یاد می آورم تو برایم همه چیز شده ای ...

[ یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ ] [ ٩:٤۱ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]