عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

آغوش بی کسی

اگر بدانی که تا چه اندازه لذت بخش است 

که بنشیند روی مبل و بنشینی روی زمین 

پشتت را بکنی 

موهایت را شانه کند و به سختی موهای سرکشت را ببافد و بعد هم تارهای مویت از بین بافته ها 

بزند بیرون و تازه وقتی برمی گردی به سویش

در آغوشت بگیرد و با اینکه می داند خوب نبافته است

بگوید :

چه ناز شدی عزیز دلم ! و بوسه بزند بر پیشانی ات .

شاید لذت بخش ترین لحظه 

در گوشۀ دنجی که از آن من و توست

همین لحظه باشد .

شاید روزی بیاید و کاش هزارباره تکرار شود این لحظه ارغوانی .

[ سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]