عاشقانه های حلق آویز

...آرزو کن که آن اتفاق قشنگ بیفتد...

سکوت

بیقرار توام و در دل تنگم گله هاست

آه بی تاب شدن عادت کم حوصله هاست !

مثل عکس رخ مهتاب که افتاده در آب

در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست

آسمان با قفس تنگ چه فرقی دارد

بال وقتی قفس پر زدن چلچله هاست ؟

بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است

مثل شهری که به روی گسل زلزله هاست

باز می پرسمت از مسئله دوری و عشق

و سکوت تو جواب همه مسئله هاست

(فاضل نظری)

[ دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ ] [ ۱٢:٢٤ ‎ب.ظ ] [ منا مولاپناه ] [ رد پای تو () ]